Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

emilyy
20:44
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
emilyy
20:44
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaolakocie olakocie
emilyy
20:42
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viadaises daises
emilyy
20:42
0464 0222
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
emilyy
20:42
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

August 01 2017

emilyy
17:03
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
emilyy
17:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 28 2017

15:53
emilyy
15:51

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

April 13 2017

emilyy
18:39
Odwaga to nie brak strachu, lecz świadomość, że coś jest ważniejsze niż strach. Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Reposted frommemoria memoria viapijanapowietrzem pijanapowietrzem

March 07 2017

emilyy
22:04
3397 12ce
emilyy
22:02
8233 1ade
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viamadda madda
emilyy
22:01
2851 c356 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamadda madda

February 28 2017

16:30
emilyy
16:29
“Może ktoś na nią czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiona. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć.(...) Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć".
— Jakub Żulczyk
Reposted frombeatkazz beatkazz viamadda madda
16:29
4187 f2b4
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamadda madda

February 27 2017

emilyy
07:18
1831 2f74 500
emilyy
07:17
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział, że ona nigdy nie będzie twoja.
— G.G. Márquez
Reposted fromunr-eal unr-eal viaolakocie olakocie

July 05 2015

emilyy
06:18
7232 a947
emilyy
06:18
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl