Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

emilyy
10:24
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viamononok mononok

May 26 2015

emilyy
07:46
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaEvowe Evowe

May 21 2015

emilyy
20:57
emilyy
20:57
1013 890f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakatalama katalama

May 20 2015

emilyy
20:20
Siedzisz mi w głowie tak, jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane "Crave"
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
20:20
7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialikeknives likeknives
emilyy
20:19
Może jest prawym człowiekiem, a może nie.
Pod maską pięknych słów potrafi się skryć bardzo szpetna dusza.
— John Ronald Reuel Tolkien – Dwie Wieże
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 19 2015

emilyy
18:38
7996 c71d
Reposted fromgabrynia gabrynia viakatalama katalama
emilyy
18:35
0638 66f6 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaszalony-virus szalony-virus

May 17 2015

21:52
emilyy
21:52
emilyy
21:52
9970 a54f
emilyy
21:51
Życie jest jak klocki z tetrisa. Jak wszystko pasuje, to nagle znika.
— Fejsbukowe mądrości
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
emilyy
21:50
7988 cf9b
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
emilyy
21:50
6494 9b1a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viakatalama katalama
emilyy
21:49
8983 78e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialikeknives likeknives
emilyy
21:49
Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
— Pogoda na miłość
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaolakocie olakocie
emilyy
21:48
Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.
— Andre Gide
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty

May 14 2015

emilyy
10:31

May 12 2015

emilyy
18:49
0750 947d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl