Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

emilyy
06:15
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja vialikeknives likeknives
emilyy
06:14
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 17 2015

emilyy
12:50
6118 2fc1 500
"Ości" 18
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

June 16 2015

emilyy
20:51
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder viakatalama katalama

June 12 2015

emilyy
21:10

June 02 2015

emilyy
21:58
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viakatalama katalama

May 30 2015

emilyy
10:27
Ale marzenia nie spełniają się ot tak.
W tym cała ich magia, że są wyczekane.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamononok mononok
emilyy
10:26
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viamononok mononok
emilyy
10:25
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
emilyy
10:24
0137 cd72 500
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viamononok mononok

May 26 2015

emilyy
07:46
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaEvowe Evowe

May 21 2015

emilyy
20:57
emilyy
20:57
1013 890f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakatalama katalama

May 20 2015

emilyy
20:20
Siedzisz mi w głowie tak, jak potrafią tylko nieobecni.
— Sarah Kane "Crave"
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
20:20
7278 4be3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialikeknives likeknives
emilyy
20:19
Może jest prawym człowiekiem, a może nie.
Pod maską pięknych słów potrafi się skryć bardzo szpetna dusza.
— John Ronald Reuel Tolkien – Dwie Wieże
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 19 2015

emilyy
18:38
7996 c71d
Reposted fromgabrynia gabrynia viakatalama katalama
emilyy
18:35
0638 66f6 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaszalony-virus szalony-virus

May 17 2015

21:52
emilyy
21:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl